Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Thiết kế Quy hoạch xây dựng(2011-09-15 05:19:00)

Quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chi tiết xây dựng (thường được gọi tắt là quy hoạch chi tiết) là bước đầu tiên của quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, có tính chất định hướng về tổ chức không gian kiến trúc – cảnh quan, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo quy định của Chính phủ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được lập cho các khu chức năng trong đô thị và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản văn hoá, khu du lịch, nghỉ mát hoặc các khu khác đã được xác định; cải tạo chỉnh trang các khu hiện trạng của đô thị. Nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm:

– Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan
– Thiết kế đô thị và thiết kế cảnh quan
– Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng (trước đây gọi là báo cáo nghiên cứu khả thi ) và quản lý xây dựng đô thị. Vì vậy, một đồ án quy hoạch chi tiết phải đáp ứng được hai tiêu chí lớn:
– Có chất lượng cao về chuyên môn và phù hợp với sự phát triển của đô thị.
– Đáp ứng yêu cầu đầu tư hay nói cách khác là phải có tính khả thi cao.
Các bài khác:

  • Dịch vụ Thiết kế quy hoạch
  • Triển khai xây dựng 40 khu đô thị mới ở Hà Nôi
  • Bản đồ quy hoạch không gian Hà Nội 2030 đến 2050
  • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới
  • Diện tích đất 28m2 có được làm sổ đỏ không
  • Hà Nội công bố mẫu nhà cho người thu nhập thấp
  • Đề xuất quy trình lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sông Hồng

 

Hotline: 098 919 7535