Quý I/2022 -Hai Vu Group –Công bố báo giá hộ lan tôn sóng cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.

22 Tháng Hai, 2022

Áp dụng từ ngày 08/02/2022 đến khi có thông báo giá mới. Hỗ trợ, miễn phí vận chuyển đến 01 kho của bên mua, trên các tuyến quốc lộ toàn quốc với những đợt giao nhận có giá trị >350 tr VND.

Xem thêm