Solar – Đèn chiếu sáng đường phố Street Light – Sử dụng NLMT

Solar – Đèn chiếu sáng đường phố Street Light – Sử dụng NLMT

 Solar – Đèn chiếu sáng đường phố Street Light – Sử dụng NLMT
+ Ngày khởi công: 06/2016
+ Ngày kết thúc: 07/2016
+ Địa điểm: Xử lý điểm đen ATGT -Nút giao QL1 -QL12C -Thị xã Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

 

Hotline: 098 919 7535