Sản phẩm mới – Cột, đệm Hộ lan mềm – Phương pháp thi công

Sản phẩm mới – Cột, đệm Hộ lan mềm – Phương pháp thi công

Sản phẩm mới – Cột, đệm Hộ lan mềm – Phương pháp thi công(2013-03-27 06:48:00)

Cột Hộ lan mềm sử dụng Thi công theo phương pháp Khoan

Đệm tường Hộ lan mềm dạng Omega

Đệm tường Hộ lan mềm dạng Lục giác

Biện pháp thi công Cột Hộ lan mềm theo phương pháp Khoan bằng cơ giới

Biện pháp thi công Cột Hộ lan mềm theo phương pháp Khoan bằng thủ công

Các bài khác:

  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & biển báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý II-2020
  • Hải Vũ – Quý II /2020 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông
  • Hai Vu –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý III-2019
  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & biển báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý I-2019
  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý I /2019
  • Giới thiệu Hộ lan mềm 3 sóng
  • Hải Vũ – Công bố chất lượng hộ lan tôn sóng
  • Giới thiệu Hộ lan mềm

 

Hotline: 098 919 7535