Quý III/2019 -Hai Vu Jsc –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.

Quý III/2019 -Hai Vu Jsc –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.

 Quý III/2019 -Hai Vu Jsc –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.
+ Ngày khởi công: 25/09/2019
+ Ngày kết thúc: Đến khi có thông báo giá mới
+ Địa điểm: Hải Vũ – Nhà chuyên nghiệp sản xuất Hộ lan tôn sóng, Lưới chống chói, Lan can cầu, Biển báo hiệu, Giá long môn…. Nhập khẩu trực tiếp Thiết bị ATGT tĩnh & động
Download file .pdf – Hải Vũ – Công bố Báo giá Hộ lan mềm cột tròn, Lưới chống chói & biển báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý III/2019


 

Hotline: 098 919 7535