Quý III/2019- Hai Vu -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông

Quý III/2019- Hai Vu -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông

   Quý III/2019- Hai Vu -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông
+ Ngày khởi công: Áp dụng từ ngày 25/09/2019
+ Ngày kết thúc: Đến khi có thông báo giá mới
+ Địa điểm: Hải Vũ – Nhà chuyên nghiệp sản xuất Hộ lan tôn sóng, Lưới chống chói, Lan can cầu, Biển báo hiệu, Giá long môn…. Nhập khẩu trực tiếp Thiết bị ATGT
Download file .pdf – Hải Vũ – Công bố Báo giá Hộ lan mềm,  lan can cầu & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý III/2019

 

Hotline: 098 919 7535