Quý I/2021- Hai Vu Group -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông

Quý I/2021- Hai Vu Group -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông

Quý I/2021- Hai Vu Group -Công bố giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông
+ Ngày khởi công: Áp dụng từ ngày 22/03/2021
+ Ngày kết thúc: Đến khi có thông báo giá mới
+ Địa điểm: Hải Vũ – Nhà chuyên nghiệp sản xuất Hộ lan tôn sóng, Lưới chống chói, Lan can cầu, Biển báo hiệu, Giá long môn…. Nhập khẩu trực tiếp Thiết bị ATGT

Download file .pdf – Hải Vũ – Công bố Báo giá Hộ lan mềm, lan can cầu & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý I/2021

 

 

Hotline: 098 919 7535