Lưới chống chói – Hộ lan phòng hộ loại cột tròn – Biển báo hiệu giao thông

Lưới chống chói – Hộ lan phòng hộ loại cột tròn – Biển báo hiệu giao thông

 Lưới chống chói – Hộ lan phòng hộ loại cột tròn – Biển báo hiệu giao thông
+ Ngày khởi công: 12/03/2014
+ Ngày kết thúc:
+ Địa điểm: Dự án mở rộng QL 1A đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Hotline: 098 919 7535