Kết cấu phụ

Kết cấu phụ

Kết cấu phụ(2010-10-12 03:55:00)
Xà gồ thép:

Sản phẩm xà gồ thép hình “Z” và “C” được sử dụng làm xà gồ mái, dầm tường… dùng để đỡ tấm tường và tấm mái ngoài ra chúng cũng hoạt động như các thanh giằng nhằm tăng khả năng chịu lực của khung.

Xà gồ thép:
 
       Sản phẩm xà gồ thép hình “Z” và “C” được sử dụng làm xà gồ mái, dầm tường… dùng để đỡ tấm tường và tấm mái ngoài ra chúng cũng hoạt động như các thanh giằng nhằm tăng khả năng chịu lực của khung.
 

Click xem ảnh lớn
 

 

 
Xà gồ gồm các loại: 

  • Xà gồ tiết diện chữ C: C120, C150, C180, C200, C250…
  • Xà gồ tiết diện chữ  Z: Z120, Z150, Z180, Z200, Z250…
  • Chiều dày xà gồ: 1,5mm – 4mm

Các bài khác:

  • Nhà thép Made by Hai Vu Jsc
  • Kết cấu chính
  • Các kiểu khung
  • Miêu tả khung nhà tiền chế
  • Hotline: 098 919 7535