Hình ảnh một số Thiết kế lan can cầu tiêu biểu

Hình ảnh một số Thiết kế lan can cầu tiêu biểu

Hình ảnh một số Thiết kế lan can cầu tiêu biểu(2015-07-14 03:05:00)

– Lan can cầu đường bộ được bố trí hai bên theo mặt cắt ngang của cầu.
– Mục đích chủ yếu của lan can cầu đường bộ là phải chặn giữ và chỉnh hướng các xe cộ sử dụng kết cấu. Cần xem xét để:
+ Bảo vệ cho các người ngồi trên xe khi xe va vào lan can cầu.
+ Bảo vệ người và tài sản trên đường xe chạy và các vùng khác bên dưới kết cấu.
+ Hiệu quả kinh tế của lan can cầu,
+ Dáng vẻ và độ thoáng của tầm nhìn từ các xe chạy qua
– Lan can thường được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn lựa chọn mức độ ngăn chặn (Mục 13.7.2 TC AASHTO): Gờ chắn mức cấp 3 (L3) được chấp nhận chung áp dụng cho hầu hết các đường có tốc độ cao với hỗn hợp các xe tải và các xe nặng.

Các bài khác:

  • Hải Vũ – Áp dụng Quý II/2017 – Báo giá sản xuất Hộ lan cột tròn, Lưới chống chói, bệ mũi & biển báo quốc lộ. Áp dụng Quý II/2017
  • Báo giá Lưới chống chói – Thiết kế mẫu Hộ lan phòng hộ loại cột thép hình tròn- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu
  • Lan can cầu đường bộ – Yêu cầu & Thiết kế
  • Lan can cầu Hải Vũ ,JSC
  • Giới thiệu sản phẩm Giá long môn do Hai Vu Jsc sản xuất
  • Giới thiệu sản phẩm Lan Can Cầu

 

Hotline: 098 919 7535