Hải Vũ – Nhập khẩu trực tiếp sản phẩm cảnh báo ATGT

Hải Vũ – Nhập khẩu trực tiếp sản phẩm cảnh báo ATGT

 Hải Vũ – Nhập khẩu trực tiếp sản phẩm cảnh báo ATGT
+ Ngày khởi công: Call + Đặt hàng. (Chi tiết sản phẩm: Sản phẩm chính -> Biển báo hiệu – Thiết bị ATGT
+ Ngày kết thúc: Theo yêu cầu
+ Địa điểm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hải Vũ – Nhà nhập khẩu chuyên nghiệp sản phẩm hỗ trợ cảnh báo ATGT.
Trụ sở: Số 251 Phố Vọng. Tel: 844-36288654. Fax: 844-36282844. Email: canhbaogt.haivu@gmail.com

Chi tiết sản phẩm cảnh báo, ATGT

 

Hotline: 098 919 7535