Hai Vu Group – Quý I-2021 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông

Hai Vu Group – Quý I-2021 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông

Áp dụng từ ngày 22/03/2021 đến khi có thông báo giá mới. Miễn phí vận chuyển đến kho bên mua với những đơn hàng có số lượng >500md hoặc có giá trị >350trđ trên các tuyến Quốc lộ toàn quốc.

Quy I.2021 -Bao gia Ho lan mem & bao hieu giao thong (Download file PDF)

Hotline: 098 919 7535