Hải Vũ – Công bố chất lượng hộ lan tôn sóng

Hải Vũ – Công bố chất lượng hộ lan tôn sóng

Hải Vũ – Công bố chất lượng hộ lan tôn sóng(2010-11-09 11:47:00)

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Số : 01

– Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hải Vũ

Công bố

– Tiêu chuẩn : TC – 01 – 2008/ HV Tôn l­ượn sóng

– Áp dụng cho hàng hoá : Tôn l­ượn sóng

– Doanh nghiệp cam kết sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hoá

theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2008

Công ty CP Đầu tư­ xây dựng và Th­ương mại

HẢI VŨ

 

Các bài khác:

  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & biển báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý II-2020
  • Hải Vũ – Quý II /2020 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm, Lan can cầu & Báo hiệu giao thông
  • Hai Vu –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý III-2019
  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & biển báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý I-2019
  • Hai Vu Jsc – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông. Áp dụng Quý I /2019
  • Giới thiệu Hộ lan mềm 3 sóng
  • Sản phẩm mới – Cột, đệm Hộ lan mềm – Phương pháp thi công
  • Giới thiệu Hộ lan mềm

 

Hotline: 098 919 7535