Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011

Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011

Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011(2011-11-07 08:12:00)

Áp dụng từ 07/11/2011 đến khi có thông báo giá mới. Đơn giá áp dụng thống nhất với loại cột có tiết diện thanh cánh & thanh bụng >= so với tiết diên thanh cánh & thanh bụng tính toán trong bản công bố giá, những thân cột dùng thanh cánh & thanh bụng với tiết diện nhỏ hơn. Xin mời liên hệ với Phòng Kỹ thuật Hai Vu Construction,. Jsc (04 36288654- 803) để có báo giá chi tiết. Thiện chí & trân trọng hợp tác!

Chi tiết Hải Vũ – Công bố giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4.2011 (Download file .pdf)

 

Các bài khác:

  • Chính sách về giá thép thế giới đầu năm 2021 được điều chỉnh như thế nào?
  • QCVN 41:2019/BGTVT -QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
  • Hải Vũ – Quý II-2020 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm cột tròn, Lưới chống chói, Đảo mềm & Báo hiệu giao thông.
  • Hai Vu – Quý II-2020 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông
  • Hai Vu – Quý III/2019 -Công bố báo giá hộ lan mềm, lan can cầu & báo hiệu giao thông.
  • Quý III/2019 -Hai Vu –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.
  • Hai Vu Jsc – Quý I-2019 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông
  • Hải Vũ Jsc – Quý I-2019 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm cột tròn, Lưới chống chói, Đảo mềm & Báo hiệu giao thông
  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7887 : 2018 MÀNG PHẢN QUANG DÙNG CHO BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
  • DRVN – Văn bản hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt sửa chữa hộ lan tôn sóng trên đường bộ

 

Hotline: 098 919 7535