Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011

Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011

Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011(2011-11-09 11:03:00)

Áp dụng từ ngày 07/11/2011 đến khi có thông báo giá mới. Miễn phí vận chuyển từ miền Trung trở ra Bắc với những đơn hàng có giá trị >350tr đồng. Thiện chí & trân trọng hợp tác!

Download file .pdf – Hải Vũ – Công bố báo giá thân cột Anten & phụ kiện lắp dựng Quý 4/2011

Hotline: 098 919 7535