Giá trị cốt lõi -Tầm nhìn & sứ mạng

Giá trị cốt lõi – Tầm nhìn & sứ mạng

“Nâng cao chất lượng công trình là hướng tới sự phát triển bền vững của công ty”

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn: Trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Chế tạo Kết cấu thép – Sản xuất Nhập khẩu Thiết bị giao thông – Thiết kế Thi công Xây dựng Nội thất tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á

Sứ mạng: Tạo dựng thương hiệu hàng đầu thông qua chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc.

Giá trị cốt lõi

1. Chất lượng công trình là mục tiêu hàng đầu trong quá trình phát triển của Công ty

2. Trung thực, khách quan, tu dưỡng đạo đức, tác phong tốt trong mọi công việc.

3. Nắm bắt công nghệ mới, sâu chuyên môn, nắm vững quy trình, thấu hiểu đồ án thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Phương án hợp lý trong kỹ thuật để tư vấn cho Chủ đầu tư và triển khai thực hiện tốt dự án.

5. Xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, công việc ổn định, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao.

Chính sách chất lượng:

“Nâng cao chất lượng công trình là hướng tới sự phát triển

bền vững của công ty”

Toàn thể CBCNV Công ty cam kết:

1. Thực hiện hoạt động Chế tạo Kết cấu thép – Sản xuất Nhập khẩu Thiết bị giao thông -Tư vấn Thiết kế Thi công Xây dựng Nội thất với sự tổ chức cùng các biện pháp kỹ thuật, quản lý, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định theo đúng quy định của Pháp luật đảm bảo kết quả chính xác, trung thực, khách quan, tiết kiệm & hiệu quả, đồng thời giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty;

2. Mỗi nhân viên của Công ty nâng cao tinh thần tự chủ, đoàn kết nội bộ, nắm bắt công nghệ mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

3. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đối tác và khách hàng khi sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của Công ty;

4. Tiến tới tổ chức và quản lý các hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 dựa trên nền tảng là giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi và sứ mệnh của Công ty;

5. Thường xuyên xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong mọi quá trình hiện tại để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

GIÁM ĐỐC(đã ký)

 

 

BÙI QUANG HẢI

Thời Gian Làm Việc

Xem thời gian làm việc để sắp xếp thời gian ghé thăm chúng tôi.

Thứ 2: 8a.m – 6p.m

Thứ 3: 8a.m – 6p.m

Thứ 4: 8a.m – 6p.m

Thứ 5: 8a.m – 6p.m

Thứ 6: 8a.m – 6p.m

Thứ 7: 8a.m – 6p.m

Chủ nhật: nghỉ

Liên Hệ


    Lưu lượng khách truy cập

    039274
    Hôm nay : 28
    Tổng lượt xem : 74183
    Online : 0