Dự án Nội thất -Cải tạo và làm mới nội thất Văn phòng làm việc Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt nam

Dự án Nội thất -Cải tạo và làm mới nội thất Văn phòng làm việc Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt nam

 Dự án Nội thất -Cải tạo và làm mới nội thất Văn phòng làm việc Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt nam
+ Ngày khởi công: 13/03/2013
+ Ngày kết thúc: 25/04/2013
+ Địa điểm: Số 04 Phạm Ngũ Lão – Quận Hoàn Kiếm – Tp. Hà nội

 

Hotline: 098 919 7535