DRVN – Văn bản hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt sửa chữa hộ lan tôn sóng trên đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

DRVN – Văn bản hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt sửa chữa hộ lan tôn sóng trên đường bộ

DRVN – Văn bản hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt sửa chữa hộ lan tôn sóng trên đường bộ(2017-07-24 04:25:00)
Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Qua theo dõi công tác an toàn giao thông, hệ thống hộ lan tôn sóng trên đường bộ thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong an toàn giao thông và hiện nay đang được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên trong thực tế có những nơi, những dự án, những tình huống việc bố trí, lắp đặt còn một số bất cập gây mỹ quan xấu, chưa thực sự an toàn giao thông, đặc biệt với nước ta tình trạng giao thông hỗn hợp là chủ yếu.

Trong thời gian chưa xây dựng được bộ định hình, để từng bước hoàn thiện hơn an toàn hơn, đảm bảo mỹ quan hơn, qua theo dõi công tác ATGT và những kinh nghiệm, những tình huống trong thực tiễn kết hợp tham khảo một số tiến bộ của các nước, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã dự thảo văn bản “hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt, sửa chữa hộ lan tôn sóng trên đường bộ” (kèm theo)

Các bài khác:

  • Chính sách về giá thép thế giới đầu năm 2021 được điều chỉnh như thế nào?
  • QCVN 41:2019/BGTVT -QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
  • Hải Vũ – Quý II-2020 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm cột tròn, Lưới chống chói, Đảo mềm & Báo hiệu giao thông.
  • Hai Vu – Quý II-2020 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông
  • Hai Vu – Quý III/2019 -Công bố báo giá hộ lan mềm, lan can cầu & báo hiệu giao thông.
  • Quý III/2019 -Hai Vu –Công bố báo giá hộ lan mềm cột tròn, lưới chống chói, đảo mềm & báo hiệu giao thông.
  • Hai Vu Jsc – Quý I-2019 – Công bố báo giá hộ lan tôn sóng, lan can cầu & báo hiệu giao thông
  • Hải Vũ Jsc – Quý I-2019 – Công bố Báo giá Hộ lan mềm cột tròn, Lưới chống chói, Đảo mềm & Báo hiệu giao thông
  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7887 : 2018 MÀNG PHẢN QUANG DÙNG CHO BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
  • Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc

 

Hotline: 098 919 7535