Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển(2010-11-18 01:18:00)

“Nâng cao chất lượng công trình là hướng tới sự phát triển

bền vững của công ty”

 

Tầm nhìn và sứ mạng
Tầm nhìn: trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án và kiểm định chất lượng các công trình xây dựng trong khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.
Sứ mạng: tạo dựng thương hiệu hàng đầu thông qua chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc.
Giá trị cốt lõi
1. Chất lượng công trình là mục tiêu hàng đầu trong quá trình phát triển của Công ty
2. Trung thực, khách quan, tu dưỡng đạo đức, tác phong tốt trong mọi công việc.
3. Nắm bắt công nghệ mới, sâu chuyên môn, nắm vững quy trình, thấu hiểu đồ án thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ.
4. Phương án hợp lý trong kỹ thuật để tư vấn cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện tốt dự án.
5. Xây dựng Trung tâm đoàn kết, công việc ổn định, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao.
Chính sách chất lượng:
“Nâng cao chất lượng công trình là hướng tới sự phát triển
bền vững của công ty”
Toàn thể CB.CNV Công ty cam kết:
1. Thực hiện hoạt động sản xuất Kết cấu thép, Tư vấn Đầu tư, Thiết kế, Tổ chức, biện pháp kỹ thuật, quản lý, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định theo đúng quy định của Pháp luật đảm bảo kết quả chính xác, trung thực, khách quan, tiết kiệm & hiệu quả, đồng thời giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty;
2. Mỗi nhân viên của Công ty nâng cao tinh thần tự chủ, đoàn kết nội bộ, nắm bắt công nghệ mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
3. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đối tác và khách hàng khi sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của Công ty;
4. Tiến tới tổ chức và quản lý các hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 dựa trên nền tảng là giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi và sứ mệnh của Công ty;
5. Thường xuyên xem xét và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong mọi quá trình hiện tại để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010
GIÁM ĐỐC(đã ký)

BÙI QUANG HẢI

 

Hotline: 098 919 7535