Các kiểu khung

Các kiểu khung

Các kiểu khung(2010-10-12 03:50:00)

Giới thiệu các kiểu khung

Giới thiệu các kiểu khung
Click xem ảnh lớn
Khung nhịp (khẩu độ 36-72m)
Click xem ảnh lớn
Khung mái (khẩu độ 6m-18m)
Click xem ảnh lớn
Khung nhịp (khẩu độ không giới hạn)
Click xem ảnh lớn
Nhịp đôi (khẩu độ 24 -60m)
Click xem ảnh lớn
nhịp đơn (khẩu độ 6-24m)
Click xem ảnh lớn
Nhịp đơn (khẩu độ 15-40m)

Các bài khác:

  • Nhà thép Made by Hai Vu Jsc
  • Kết cấu chính
  • Kết cấu phụ
  • Miêu tả khung nhà tiền chế

 

Hotline: 098 919 7535