Báo giá Lưới chống chói – Thiết kế mẫu Hộ lan phòng hộ loại cột thép hình tròn- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu

Báo giá Lưới chống chói – Thiết kế mẫu Hộ lan phòng hộ loại cột thép hình tròn- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu

Báo giá Lưới chống chói – Thiết kế mẫu Hộ lan phòng hộ loại cột thép hình tròn- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu (2014-08-26 11:36:00)

Bộ GTVT đã có văn bản số 2533/BGTVT-CQLXD ngày 12/03/2014 về việc,…,chấp thuận sử dụng loại hộ lan phòng hộ loại cột thép hình tròn,…với điều kiện đơn giá không được vượt đơn giá loại hộ lan phòng hộ sử dụng cột thép hình đang sử dụng phổ biến,…Để thống nhất chủ trương trên, Bộ GTVT kèm theo ban hành bản vẽ thiết kế mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu lọaị hộ lan này để các đơn vị có liên quan áp dụng cho phù hợp

Download Văn bản 6052/BGTVT-CQLXD


Các bài khác:

  • Hải Vũ – Áp dụng Quý II/2017 – Báo giá sản xuất Hộ lan cột tròn, Lưới chống chói, bệ mũi & biển báo quốc lộ. Áp dụng Quý II/2017
  • Hình ảnh một số Thiết kế lan can cầu tiêu biểu
  • Lan can cầu đường bộ – Yêu cầu & Thiết kế
  • Lan can cầu Hải Vũ ,JSC
  • Giới thiệu sản phẩm Giá long môn do Hai Vu Jsc sản xuất
  • Giới thiệu sản phẩm Lan Can Cầu

 

Hotline: 098 919 7535